9 januari 2020

Sinds november 2019 is er weer een mondhygiënist werkzaam binnen de MKA groep.

De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie – het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden en kiezen) en tandvleesproblemen. Daarnaast voert de mondhygiënist ook curatieve taken uit (gericht op genezing), zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen.

De mondhygiënist die voor de MKA groep werkt is Amanda Oomes. Naast haar jarenlange ervaring op het gebied van de reguliere- en kindertandheelkunde, is zij ook al 7 jaar werkzaam op verschillende kaakchirurgie afdelingen. Zij behandelt patiënten die op verwijzing van de kaakchirurg komen, maar is ook vrij toegankelijk zonder tussenkomst van een tandarts of kaakchirurg.  Amanda%20Oomes1.jpg

 

Naar overzicht