Met een zeer toegewijd team dat werkzaam is op verschillende locaties werken wij vanuit één motto: “Behandel de patiënt met zorg”.

Wat verstaan wij onder kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg?

Op de dag van uw afspraak wordt u vriendelijk ontvangen in een kleinschalige en gastvrije omgeving. Een omgeving die u niet direct associeert met de klinische omgeving waarin ziekenhuiszorg vaak plaatsvindt. U bent snel aan de beurt, zonder dat u al te lang moet wachten in de wachtkamer. Tijdens uw behandeling vindt u een team van deskundige kaakchirurgen en assistenten die voor u klaar staan. Alle medewerkers zijn betrokken en geven u volledige en duidelijke informatie over de behandeling. U voelt zich veilig, op uw gemak, gerustgesteld en ondergaat uw behandeling in volledig vertrouwen. Na sommige behandelingen belt de assistent om te inventariseren hoe het met u gaat en of u nog vragen heeft.  Wanneer u terugkijkt op uw behandeling bent u zeer tevreden over het zorgtraject en het uiteindelijke resultaat.

Zo zou ziekenhuiszorg er volgens MKA groep moeten uitzien. Dit is in onze dagelijkse processen en bedrijfsvoering dan ook constant het uitgangspunt.

Ons kwaliteitssysteem

Om elke dag opnieuw aan deze verwachting te kunnen voldoen, hanteert MKA groep een kwaliteitssysteem dat steunt op heldere protocollen, richtlijnen en werkinstructies. Gestandaardiseerde werkwijzen zijn van groot belang om de kwaliteit van ons werk te borgen. Het is belangrijk om de daadwerkelijk geleverde kwaliteit inzichtelijk te krijgen en deze te kunnen toetsen. Hiervoor hebben we kwaliteitsindicatoren ontwikkeld, waarvoor we systematisch gegevens verzamelen en registreren.

Magazijn Victoriakliniek

Veiligheidsmanagement (VMS)

MKA groep heeft conform de VMS veiligheidseisen een veiligheidsmanagementsysteem geïmplementeerd. Door middel van dit systeem zijn wij in staat continu risico's te signaleren, verbeteringen door te voeren en beleid met betrekking tot patiëntveiligheid vast te leggen, te evalueren en aan te passen. Het VMS is onderverdeeld in verschillende onderdelen: communicatie, cultuur, leiderschap, directieverantwoordelijkheid, management van derden, risicobewustzijn, monitoren en blijven verbeteren.

ZKN keurmerk

Garantie van kwaliteit

Dat MKA groep kwalitatief hoogwaardige zorg biedt, wordt gegarandeerd door keurmerken en certificaten. De locaties van MKA groep zijn in het bezit van het ZKN-Keurmerk. Voor dit keurmerk wordt het kwaliteitssysteem van onze locaties jaarlijks getoetst op de bestaande wet- en regelgeving en de criteria die ZKN zelf stelt aan hoogwaardige patiëntenzorg. Dat betekent naast kwalitatief hoogwaardige medische zorg ook korte wachttijden en een efficiënte en persoonlijke medische behandeling.

Wachtkamer Victoriakliniek

Jaarverslag

In het jaarverslag blikt MKA groep terug op ontwikkelingen en behaalde resultaten over het afgelopen jaar. Een volledige weergave van alle resultaten, vindt u via de onderstaande download.

Download