Als u ergens niet tevreden over bent, dan horen wij dat graag.  Alleen dan kunnen wij, samen met u onze dienstverlening verbeteren. U kunt uw klacht het beste bespreken met degene over wie uw onvrede gaat. Dit kan elke zorgverlener of medewerker van MKA groep zijn. Met deze persoon kunt u bespreken wat volgens u is misgegaan en wat u samen kunt doen om het op te lossen. U kunt hiervoor een afspraak maken via ons patiënt contact centrum (088 190 190 1).

U kunt uw klacht schriftelijk indienen.

Lukt het niet om de onvrede of klacht met de klachtenfunctionaris naar wens af te handelen dan is MKA groep aangesloten bij de geschillencommissie van Zelfstandige Klinieken Nederland om klachten op een objectieve manier af te kunnen handelen.

Klachten en geschillenprocedure - MKA groep

Klachten

Ondergetekende
Handelend namens (indien van toepassing)
Locatie waar de klacht betrekking op heeft
Onderwerp waar de klacht betrekking op heeft
Welke personen zijn er bij uw klacht betrokken?
Op welke datum/periode heeft uw klacht betrekking?
Omschrijving van het voorval
Omschrijving van uw klacht
Heeft u een voorstel voor een oplossing?
CAPTCHA