Klachten die vaak voorkomen door verstandskiezen zijn:

  • Doordat er een ruimtegebrek ontstaat voor de verstandskiezen is het lastig om het gebit goed te reinigen.
  • Middels de druk van de verstandskiezen kan er een onregelmatige tandstand ontstaan. Zelfs wanneer u eerder al een beugel heeft gehad.

Wanneer kan een kaakchirurg uw verstandskiezen trekken?

Het trekken of laten verwijderen van verstandskiezen vindt meestal plaats tussen het 15de en 25ste levensjaar. Op deze leeftijd heeft u vaak minder last van klachten na de behandeling van de kaakchirurg. Bovendien verloopt de verwijdering en de genezing sneller. Vaak heeft u nog geen aantasting van het tandvlees of de buurkiezen.

Het laten trekken van een verstandskies

In de meeste gevallen neemt de kaakchirurg een röntgenfoto voordat hij de verstandskies trekt. De kaakchirurg bekijkt de foto en zal de behandeling met u bespreken. Onder plaatselijke verdoving zal de kaakchirurg uw verstandskies verwijderen. Voordat de kaakchirurg u gaat behandelen moet de verdoving eerst even inwerken. Tijdens de behandeling zult u geen pijn voelen dankzij de verdoving. U voelt wel dat er iets gaande is, zoals het trillen van de boor. Wanneer de verstandskies getrokken is, hecht de kaakchirurg het wondje met oplosbare hechtingen. Deze hechtingen lossen na ongeveer twee weken vanzelf op. De behandeling duurt gemiddeld een kwartier.

Afbeelding
Verstandskies trekken

Wanneer moet een verstandskies getrokken worden?

Als de verstandskiezen doorkomen en er ontstaan problemen, dan is het nodig om een of meerdere verstandskiezen te verwijderen. Meestal is een kaakchirurgische behandeling nodig als de verstandskies half doorkomt, scheef groeit of als er sprake is van een ontsteking. Maar het gebeurt ook dat de verstandskiezen verwijderd moeten worden als zij nog niet zijn doorgekomen. Bij de meeste mensen komen de verstandskiezen door als ze tussen de 15 en 25 jaar oud zijn. Dat is het meest ideale moment om de verstandskiezen te laten verwijderen. Op deze leeftijd heeft u vaak minder last van klachten na de behandeling dan op een hogere leeftijd.

Wat zijn de kosten voor het verwijderen van verstandskiezen?

In de meeste gevallen worden de verstandskiezen getrokken bij een kaakchirurg in het ziekenhuis. Bij het verwijderen van een verstandskies moet u rekening houden met een bedrag van ongeveer € 235,- en als u twee verstandskiezen laat verwijderen, dan ligt dat bedrag op ongeveer € 470,-. U dient ook rekening te houden met een intake gesprek en het maken van een röntgenfoto.

Als de behandeling wordt uitgevoerd door een kaakchirurg, dan worden de kosten altijd vergoed vanuit de basisverzekering. De basiszorg wordt (met uitzondering van eigen risico) altijd vergoed door uw zorgverzekeraar, vergoeding van aanvullende zorg is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. De kosten voor alle mogelijke kaakchirurgische behandelingen kunt u terugvinden op onze prijzen en vergoedingen pagina.

Welke nazorg is nodig na het verwijderen van verstandskiezen?

De juiste nazorg na een kaakchirurgische behandeling is erg essentieel. Zo mag u de eerste 4 uur na de behandeling niet eten en geen zeer warme en zeer koude dranken nuttigen of alcoholische dranken nuttigen. Tijdens de eerste 24 uur mag u de mond niet schoonspoelen of de wond aanraken. Een schone mond geneest beter dan een vieze. Na de eerste dag dient u de mond gedurende een week te spoelen met een mondspoel middel.

De plaatselijke verdoving is na twee tot vier uur uitgewerkt. Heeft u last van pijn? Dan kunt u deze bestrijden met de pijnstillers die we hebben voorgeschreven.

Wat zijn de klachten na het trekken van de verstandskiezen?

Na het verwijderen van een of meerdere verstandskiezen bij de kaakchirurg kunt u last hebben van klachten. Hierbij kunt u denken aan een dikke wang, blauwgele verkleuring en een verminderde mondopening.

Maar de wond in uw mond kan ook pijnlijk zijn. Als dat het geval is kunt u pijnstillers gebruiken. Neem een pijnstiller in, voordat de verdoving is uitgewerkt. De pijn in uw mond kan gedurende de eerste drie dagen wat toenemen, maar zal daarna langzaam afnemen. Heeft u nog steeds klachten na vijf dagen, neem dan contact op met MKA groep via het telefoonnummer: 088 190 190 1(lokaal tarief) of stuur een e-mail naarinfo@mkagroep.nl.

Hoe lang duurt het trekken van de verstandskies?

In de meeste gevallen duurt het verwijderen van een verstandskies zo'n 15 minuten. Als u meerdere verstandskiezen wilt laten verwijderen, dan is het logisch dat de behandeling langer duurt. Houdt u er rekening mee dat er vooraf eerst een röntgenfoto gemaakt kan worden voordat de verstandskies wordt verwijderd.

Last van oorpijn na het trekken van de verstandskies?

Als uw verstandskies is verwijderd, dan kunt u last krijgen van oorpijn. De oorpijn kan veroorzaakt worden door de wond in uw mond. Wanneer dat het geval is dan kunt u de voorgeschreven pijnstillers gebruiken. Neem de voorgeschreven pijnstiller in voordat de verdoving is uitgewerkt. Na enkele dagen zal de oorpijn afnemen. Mocht dit niet het geval zijn en heeft u na vijf dagen nog steeds klachten? Neem dan contact op met MKA groep.

Wat moet u doen bij een doorkomende verstandskies?

Komt uw verstandskies door? Dan kunnen er problemen ontstaan. Hierbij kunt u denken aan het half doorkomen van de verstandskies. Maar er kan ook een ontsteking ontstaan of de verstandskies komt maar half door. Doordat er ruimtegebrek ontstaat wordt het lastiger om uw gebit goed te reinigen. Als dit het geval is en u heeft daar last van, dan is er een kaakchirurgische behandeling nodig. Heeft u pijn of klachten als gevolg van een doorkomende verstandskies? Neem dan gerust contact op met MKA groep.

Waarom een verstandskies laten trekken?

Een (doorkomende) verstandskies hoeft u niet altijd te laten verwijderen door een kaakchirurg. Maar als er veel problemen ontstaan bij het doorkomen van de verstandskiezen is het beter om de kies wel te laten verwijderen. Hierbij kunt u denken aan problemen als tandbederf, ontstekingen, parodontitis met botverlies of doordat de kies moeilijk schoon te houden is.

Wanneer kunt u weer eten na het trekken van de verstandskies?

Als u een of meerdere verstandskiezen heeft laten verwijderen, dan is de juiste nazorg essentieel. Zo kunt u de eerste 4 uur na de kaakchirurgische behandeling beter niet eten, maar ook geen zeer warme en zeer koude dranken nuttigen. Na de eerste 4 uur mag u weer voorzichtig eten en drinken. Let wel op dat het voor de genezing van de wond belangrijk is dat u minimaal 3 dagen na de ingreep geen alcohol mag drinken.

Veel gestelde vragen over het verwijderen van een verstandskies