De ziekenhuiszorg is de afgelopen jaren flink veranderd. De overheid wil een ander beleid van ziekenhuizen, maar ook patiënten beleven de kaakchirurgische zorgverlening vandaag de dag veel anders dan enkele jaren geleden. Zij willen kwaliteit en goede zorgverlening tegen een redelijke prijs in een fijne omgeving. MKA groep combineert een bedrijfsmatige organisatie met medische kennis, waardoor een maatschappelijk betrokken en ondernemende kaakchirurgische zorgorganisatie is ontstaan.

Het bestuur

De directie van MKA groep bestaat uit:

  • Dhr. C.F.H. Versluijs, algemeen directeur
  • Dhr. dr. R.H.K. Batenburg, medisch directeur en tevens MKA-chirurg

Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie personen, zij worden voor vier jaar benoemd.

  • Dhr. drs. M. van Riel, voorzitter
  • Dhr. J. Kloosterman, lid
  • Mevr. A. van Vliet-Dieleman, lid

MKA groep beschikt over een reglement voor de Raad van Commissarissen en zal handelen conform de in de "Corporate Governance Code" beschreven richtlijnen.