Cijfer 8.6 Bekijk beoordelingen

Veel voorkomende klachten door verstandskiezen zijn:

  • Het hebben van ruimtegebrek voor de verstandskiezen waardoor er geen goede reiniging mogelijk is.
  • Door druk van de verstandskiezen kan een onregelmatige tandstand ontstaan. Ook wanneer u eerder al een beugel heeft gehad.

Wanneer verwijdert de kaakchirurg uw verstandskiezen?

Het verwijderen of trekken van verstandskiezen vindt bij voorkeur plaats tussen het 15e en 25e levensjaar. Op deze leeftijd heeft u vaak minder last van klachten na de ingreep. Bovendien verloopt de verwijdering en genezing sneller. Vaak heeft u nog geen aantasting van het tandvlees of de buurkiezen.

Het verwijderen van een verstandskies.

De kaakchirurg neemt vaak eerst een röntgenfoto voordat hij de verstandskies verwijdert. De kaakchirurg bekijkt hierna de foto en bespreekt de behandeling met u. De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Voordat de kaakchirurg u behandelt moet de verdoving eerst even inwerken. Tijdens de behandeling voelt u dankzij de verdoving geen pijn. U voelt wel dat er iets gaande is. Bijvoorbeeld het trillen van de boor. De kaakchirurg hecht het wondje met oplosbare hechtingen. Deze lossen na ongeveer twee weken vanzelf op. De behandeling duurt ongeveer een kwartier.

Waar moet u na het verwijderen van de verstandskies rekening mee houden?

Na het verwijderen van de verstandskies mag u de eerste vier uur niet eten en geen zeer warme, koude of alcoholhoudende dranken nuttigen. De plaatselijke verdoving is na twee tot vier uur uitgewerkt. De eerste 24 uur mag u de mond niet schoonspoelen of het wondje aanraken met uw vinger. Een schone mond geneest sneller dan een vieze. Na de eerste dag dient u de mond gedurende een week te spoelen met het voorgeschreven mondspoelmiddel. Het is normaal dat u na de behandeling bij de kaakchirurg pijn ervaart. Deze pijn kunt u goed bestrijden met voorgeschreven pijnstillers. Wij raden u aan de eerste dagen de pijnstillers volgens voorschrift te gebruiken.

Welke klachten kunt u na het verwijderen van de verstandskies ervaren?

Het is normaal dat u na het verwijderen van een verstandskies bij de kaakchirurg een dikke wang, een blauwgele verkleuring en een verminderde mondopening heeft. Na de behandeling krijgt u ijs mee om de zwelling van de wang iets tegen te gaan. Schrik niet wanneer u de eerste dagen na de behandeling koorts heeft. Stijgt de koorts boven de 39 graden of houdt de koorts langer dan vijf dagen aan? Neem dan contact op met MKA groep via telefoonnummer 088 – 190 190 1.

Meer informatie over het verwijderen van verstandskiezen?

Heeft u na het lezen hiervan nog vragen over het verwijderen van een verstandskies? Dan kunt u contact opnemen met ons patiënt contact centrum via het telefoonnummer 088 190 190 1 (lokaal tarief) of mailadres info@mkagroep.nl.

 

Maak een afspraak Prijzen Zorgverzekering Wachttijden