Cijfer 8.6 Bekijk beoordelingen

Veel voorkomende klachten door verstandskiezen zijn:

  • Het hebben van ruimtegebrek voor de verstandskiezen waardoor er geen goede reiniging mogelijk is.
  • Door druk van de verstandskiezen kan een onregelmatige tandstand ontstaan. Ook wanneer u eerder al een beugel heeft gehad.

Wanneer verwijdert de kaakchirurg uw verstandskiezen?

Het verwijderen of trekken van verstandskiezen vindt bij voorkeur plaats tussen het 15e en 25e levensjaar. Op deze leeftijd heeft u vaak minder last van klachten na de ingreep. Bovendien verloopt de verwijdering en genezing sneller. Vaak heeft u nog geen aantasting van het tandvlees of de buurkiezen.

Het verwijderen van een verstandskies.

De kaakchirurg neemt vaak eerst een röntgenfoto voordat hij de verstandskies verwijdert. De kaakchirurg bekijkt hierna de foto en bespreekt de behandeling met u. De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Voordat de kaakchirurg u behandelt moet de verdoving eerst even inwerken. Tijdens de behandeling voelt u dankzij de verdoving geen pijn. U voelt wel dat er iets gaande is. Bijvoorbeeld het trillen van de boor.

Na het verwijderen van de verstandskies wordt de wond gesloten (gehecht) met oplosbare hechtingen. De slijmvliesrand van de wang en de binnenzijde van de mond worden naar elkaar toe gehecht door de kaakchirurg. De hechtingen zijn nodig om de wond zo goed mogelijk te sluiten. Als de wond net is gehecht kan er een strak gevoel ontstaan in de mond en wang. De oplosbare hechtingen blijven zo'n 10 dagen tot 2 weken in de mond zitten na de kaakchirurgische behandeling. De behandeling duurt ongeveer 15 minuten.

Wanneer moet een verstandskies verwijderd worden?

Als de verstandskiezen doorkomen en er ontstaan problemen, dan is het nodig om een of meerdere verstandskiezen te laten trekken. Meestal is een kaakchirurgische behandeling nodig als de verstandskies half doorkomt, scheef groeit of als er sprake is van een ontsteking. Maar het gebeurt ook dat de verstandskiezen weggehaald moeten worden als zij nog niet zijn doorgekomen. Bij de meeste mensen komen de verstandskiezen door als ze tussen de 15 en 25 jaar oud zijn. Dat is het meest ideale moment om de verstandskiezen te laten verwijderen. Op deze leeftijd heeft u vaak minder last van klachten na de behandeling dan op een hogere leeftijd.

Wat zijn de kosten voor het trekken van verstandskiezen?

In de meeste gevallen worden de verstandskiezen verwijderd bij een kaakchirurg in het ziekenhuis. Bij het verwijderen van een verstandskies moet u rekening houden met een bedrag van ongeveer € 200,- en als u twee verstandskiezen laat verwijderen, dan ligt dat bedrag op ongeveer € 400,-. U dient ook rekening te houden met een intake gesprek en het maken van een röntgenfoto.

Als de behandeling wordt uitgevoerd door een kaakchirurg, dan worden de kosten altijd vergoed vanuit de basisverzekering. De basiszorg wordt (met uitzondering van eigen risico) altijd vergoed door uw zorgverzekeraar, vergoeding van aanvullende zorg is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. De kosten voor alle mogelijke kaakchirurgische behandelingen kunt u terugvinden op onze prijzen en vergoedingen pagina.

Welke nazorg is nodig na het verwijderen van verstandskiezen?

De juiste nazorg na een kaakchirurgische behandeling is erg essentieel. Zo mag u de eerste 4 uur na de behandeling niet eten en geen zeer warme en zeer koude dranken nuttigen of alcoholische dranken nuttigen. Tijdens de eerste 24 uur mag u de mond niet schoonspoelen of de wond aanraken. Een schone mond geneest beter dan een vieze. Na de eerste dag dient u de mond gedurende een week te spoelen met een mondspoel middel.

De plaatselijke verdoving is na twee tot vier uur uitgewerkt. Heeft u last van pijn? Dan kunt u deze bestrijden met de pijnstillers die we hebben voorgeschreven.

Wat zijn de klachten na het trekken van de verstandskiezen?

Na het verwijderen van een of meerdere verstandskiezen bij de kaakchirurg kunt u last hebben van klachten. Hierbij kunt u denken aan een dikke wang, blauwgele verkleuring en een verminderde mondopening.

Maar de wond in uw mond kan ook pijnlijk zijn. Als dat het geval is kunt u pijnstillers gebruiken. Neem een pijnstiller in, voordat de verdoving is uitgewerkt. De pijn in uw mond kan gedurende de eerste drie dagen wat toenemen, maar zal daarna langzaam afnemen. Heeft u nog steeds klachten na vijf dagen, neem dan contact op met MKA groep via het telefoonnummer: 088 190 190 1 (lokaal tarief) of stuur een e-mail naar info@mkagroep.nl.

Maak een afspraak Prijzen Zorgverzekering Wachttijden

Veel gestelde vragen over het verwijderen van een verstandskies