De behandelroute

Afspraak maken | Het eerste consult | De ingreep | Controle | Nazorg

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken bij één van onze kaakchirurgen via ons patiënt contact centrum. Dit centrum is dagelijks te bereiken van 08.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 190 190 1 óf mailadres info@mkagroep.nl. Het is voor de vergoeding van uw behandeling belangrijk dat u in het bezit bent van een verwijsbrief, geschreven door uw tandarts, huisarts of medisch specialist.

Het eerste consult

Tijdens het eerste consult stelt de kaakchirurg u enkele vragen en kan er een lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Vaak is het noodzakelijk om dan ook een röntgenfoto te maken. Op deze manier probeert hij de oorzaak van uw klachten te achterhalen. Vervolgens bespreekt de kaakchirurg de medische oplossing voor uw klachten, ook geeft hij meer informatie over uw behandeling. Mocht u iets niet begrijpen, dan kunt u dit gerust in het gesprek met de kaakchirurg laten weten. Uiteraard ligt de keuze altijd bij u en bepaalt u zelf of u de behandeling wilt doorzetten.
Het is belangrijk dat u goed voorbereid bent op het gesprek met de kaakchirurg. Hieronder volgt een aantal tips voor een goede voorbereiding:

  • Schrijf uw vragen van tevoren op, zodat u tijdens het gesprek met de kaakchirurg niets vergeet te vragen.
  • Denk van tevoren goed na over wat u precies wilt vertellen.
  • Vraag waar u meer informatie over uw ziekte, het onderzoek of de behandeling kunt vinden.
  • Wilt u na het gesprek nog even nadenken over het vervolg van uw behandeling? U kan de kaakchirurg altijd om bedenktijd vragen.
  • Wees er ook van verzekerd dat u checklist-eerste-bezoek.pdf kunt afvinken.

De ingreep

Vaak komt u na het eerste consult terug bij de kaakchirurg voor een vervolgonderzoek of een medische ingreep. Deze medische ingreep kan poliklinisch of klinisch worden uitgevoerd. Dit hangt af van de ingreep en of deze onder plaatselijke verdoving of onder narcose gebeurt. Daarbij is het mogelijk dat u enkele dagen opgenomen moet worden na uw operatie.

 

Wat is een poliklinische behandeling?

Een poliklinische behandeling is een behandeling die zonder verdoving of onder plaatselijke verdoving plaatsvindt. Voor de meeste poliklinische behandelingen kunt u terecht op al onze locaties. Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de secretaresse aan de balie. Zij wijst u de wachtruimte, waar één van onze assistentes u zal ophalen. Specifieke informatie over de behandeling en richtlijnen voor de voorbereiding ontvangt u voor de ingreep van uw behandelend kaakchirurg. Bij een poliklinische behandeling mag u dezelfde dag nog naar huis.

 

Een dagbehandeling of klinische opname

Bij een dagbehandeling wordt u voor maximaal één dag opgenomen. In het geval van een klinische opname verblijft u meestal 2 tot 3 dagen. Vindt uw operatie in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) plaats? Dan ontvangt u aangepaste informatie over uw behandelroute: onderstaande is niet voor u van toepassing.

Voordat uw ingreep kan plaatsvinden onder sedatie, zijn er voorbereidingen nodig. Allereerst vult u een preoperatieve vragenlijst in voor uw operatie. In deze vragenlijst stellen wij u vragen over uw gezondheid, welke medicijnen u gebruikt en of u ergens allergisch op reageert. De ingevulde vragenlijst wordt samen met uw medisch dossier bekeken door de anesthesioloog. Bij onduidelijkheden of verdere vragen neemt hij contact met u op. Twee dagen voor de ingreep onder sedatie belt de medisch secretaresse om het precieze tijdstip van uw afspraak te bevestigen.

Het is belangrijk dat u voor uw operatie  "nuchter" bent. Dit betekent dat u zich heeft gehouden aan bepaalde voorschriften voor het innemen van voedsel en drank. Deze voorschriften heeft u ontvangen bij uw bevestiging, maar kunt u ook hier teruglezen.

Controle

Na sommige ingrepen wordt een afspraak gemaakt voor controle bij de kaakchirurg waardoor u behandeld bent. Tijdens de controle bespreekt u het resultaat van de ingreep. Hierbij heeft u de ruimte om aan te geven of u tevreden bent met het resultaat. Daarnaast zal ook de kaakchirurg aangeven of hij het resultaat voldoende vindt.

Nazorg

MKA groep staat voor hoog kwalitatieve en persoonlijke zorg. Deze zorg stopt niet direct wanneer een operatie of ingreep achter de rug is. Nazorg is minstens zo belangrijk als het vooronderzoek en de behandeling. Na een behandeling ontvangt u informatie over richtlijnen tijdens de nazorgprocedure. Ook krijgt u een overzicht van mogelijke complicaties, telefoonnummers in het geval van onzekerheden, vragen of complicaties. De assistent belt u in enkele gevallen de dag na de behandeling op en stelt u enkele vragen over de behandeling of ingreep. Deze informatie wordt geregistreerd in het elektronisch patiënten dossier.  Wij horen graag van u hoe u de behandeling bij MKA groep heeft ervaren. Dit is voor ons belangrijke informatie om onze zorg continu te blijven verbeteren. Wij vinden het fijn om te weten wat we goed doen, maar ook verbeterpunten zijn voor ons zeer bruikbare informatie. Uw ervaring met MKA groep deelt u met ons via het formulier patiënttevredenheid.

 

Noodsituatie

Mocht er na uw ingreep in Zeeland een complicatie voordoen waarvoor u acute zorg nodig heeft, dan kan dit. MKA groep heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ). Hierin is afgesproken dat het ADRZ als achterwacht dient voor de opvang van patiënten van MKA groep die bij calamiteiten acute zorg nodig hebben. U kunt in dit geval gewoon naar ons centrale telefoonnummer 088 190 190 1 bellen, ook buiten openingstijden. U krijgt eerst een antwoordmachine, blijft u aan de lijn, dan wordt u middels een keuzemenu automatisch doorverbonden met de receptie van het ADRZ.
Voor patiënten die behandeld zijn in onze locatie in Bergen op Zoom is de achterwacht geregeld met het Amphia ziekenhuis te Breda.