Heeft u ideeën en/of verbeterpunten met betrekking tot een van onze locaties, de informatiestroom, onze website etc. dan horen wij die graag van u!

Vult u onderstaand formulier zo compleet mogelijk in. Probeer hierin zo duidelijk mogelijk uw op- of aanmerkingen te verwoorden, zodat deze binnen de organisatie verder besproken kunnen worden.

Suggesties

Ondergetekende
Locatie waar de suggestie betrekking op heeft
Omschrijving van uw suggestie
CAPTCHA