U accepteert dat de door u aangereikte, of in de toekomst aan te reiken, persoonlijke gegevens in een Elektronisch Patiëntendossier kunnen worden opgeslagen. MKA groep verwerkt persoonsgegevens om op de eerste plaats zorg aan haar patiënten te kunnen leveren. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt voor het uitvoeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten om te voldoen aan de wettelijke administratie- en bewaarplicht. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om met u in contact te treden en te reageren op door u gestelde vragen en/of voor wetenschappelijke- en onderzoeksdoeleinden, voor zover dit op grond van de privacy wet- en regelgeving is toegestaan. Voorbeelden van dergelijk onderzoek zijn het opstellen van rapportages of statistieken en het doen van onderzoek ter verbetering van de zorgverlening zoals het (patiënt)tevredenheidsonderzoek.
 
MKA groep is verantwoordelijk voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. MKA groep verstrekt actief geen persoonsgegevens aan derden. Indien wij wel persoonsgegevens aan derden verstrekken, zal daarvoor altijd voorafgaand uitdrukkelijk toestemming verkregen worden van u, tenzij dat niet hoeft volgens de wet.

U heeft het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien u van mening bent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u uw klacht indienen via het contactformulier op onze website.

Lees hier het volledige privacyreglement

 

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Ben je niet tevreden over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, dan kan je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je hier.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via de website bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kan je daarover contact opnemen door een e-mail te sturen naar FG@MKAgroep.nl of een brief te sturen naar:

MKA groep
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Boulevard Bankert 156b
4382 AC Vlissingen

Cookies

Op deze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies. Met de functionele cookies zorgen we ervoor dat de website naar behoren werkt. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om een afspraak te maken via de website.

Ook maken we gebruik van analytische cookies. Zo kunnen met behulp van Google Analytics bijhouden hoeveel mensen er op de website zijn geweest, welke pagina's ze bezocht hebben en waar ze op geklikt hebben. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen op de servers van Google. We hebben dus slechts inzage in de statistische gegevens van de website en niet de gegevens per gebruiker. 

 

Gebruikte cookies

Cookie Vervaltermijn Partij Doel
_ga_ 2 jaar Google Onderscheiden van verschillende gebruikers
_gat_ 1 minuut Google Het aantal verzoeken beperken
_ga 2 jaar Google Onderscheiden van verschillende gebruikers
_gid 24 uur Google Het onderscheiden van website gebruikers