Op deze pagina vindt u een overzicht van vragen die onze patiënten vaak stellen. Mocht uw vraag er niet tussen zitten, neemt u dan contact op met ons patiënt contact centrum via 088  190 190 1 (lokaal tarief) of info@mkagroep.nl. Zij staan op werkdagen voor u klaar tussen 08.00 en 17.00 uur.

MKA groep

MKA groep bezit het keurmerk van Zelfstandige Klinieke Nederland (ZKN). Voor dit keurmerk wordt het kwaliteitssysteem van onze locaties jaarlijks getoetst op de bestaande wet- en regelgeving en de criteria die ZKN zelf stelt aan hoogwaardige patiëntenzorg. Dat betekent naast kwalitatief hoogwaardige medische zorg ook korte wachttijden en een efficiënte en persoonlijke medische behandeling. MKA groep publiceert jaarlijks een rapportage over de geleverde kwaliteit in het kwaliteitsjaarverslag. Dit verslag is inzichtelijk voor al onze stakeholders, waaronder patiënten, medewerkers, verwijzers en zorgverzekeraars. Lees meer over ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid.

De locaties van MKA groep zijn zelfstandige behandelcentra (ZBC’s). Deze zijn opgezet in een zogenaamde “publiek-private” samenwerking. Hierdoor is een maatschappelijke, maar ook zeer ondernemende zorgorganisatie ontstaan.Lees meer over MKA groep als organisatie.

Verzekering

 

Kaakchirurgische behandelingen zijn medisch specialistische behandelingen die over het algemeen vallen onder de verzekerde basiszorg en dus vergoed worden vanuit de basisverzekering.                      

Met de basisverzekering gaat het eigen risico gepaard. De eerste € 385,- aan zorgkosten zijn voor uw eigen rekening. Als u gekozen heeft voor een vrijwillig eigen risico zullen deze kosten hoger zijn.

Behandelingen betreffende de plaatsing van implantaten vormen een uitzondering hierop; deze vallen veelal niet onder de basiszorg. 

U kunt deze behandelingen eventueel (deels) vergoed krijgen vanuit een aanvullende tandartsverzekering. Of u deze kosten deels of geheel vergoed krijgt is afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

Lees meer over zorgverzekeraars en vergoedingen.

Bekijk het overzicht van zorgverzekeraars waarmee MKA groep een contract heeft. Daarnaast wordt u uitgelegd hoe de vergoeding in zijn werk gaat. Lees dit nauwkeurig. Het is belangrijk dat u als patiënt goed bent geïnformeerd.

Hoe maak ik een afspraak?

U kunt een afspraak maken voor een kaakchirurgische behandeling door ons patiënt contact centrum te bellen via telefoonnummer 088 – 190 190 1 (lokaaltarief). Onze medewerkers staan hier voor u klaar op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur.
 
Om uw afspraak bij de kaakchirurg  vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar, is het belangrijk dat MKA groep in het bezit is van een 'verwijsbrief' voorafgaande aan uw bezoek aan de kaakchirurg.. Deze verwijsbrief wordt uitgeschreven door uw huisarts, tandarts of medisch specialist.
MKA groep streeft er naar om de verwijsbrief digitaal aangeleverd te krijgen door de verwijzer, maar soms wordt de verwijsbrief op papier aan u overhandigd door de huis/tandarts of specialist. Neem deze verwijsbrief de eerste keer dat u voor uw afspraak naar de kaakchirurg komt, mee.
 

Afspraken kunnen uiterlijk 24 uur voor de afspraak/ behandeling kosteloos worden geannuleerd worden. Hiervoor belt u met ons algemene nummer 088-190 190 1

Bij het niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt MKA groep zich het recht voor de gereserveerde tijd kosten in rekening te brengen. Wanneer een patiënt afwezig is, staat een behandelkamer leeg. Er staat een team klaar, dat in deze tijd geen zorg kan verlenen. Dit kost de praktijk veel geld. Daarnaast hadden we graag een andere patiënt van dienst willen zijn.

Dit is conform de richtlijnen van de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde). Mocht MKA groep vanwege weekend of feestdagen gesloten zijn, dan kunt u bij uitzondering een e-mail zenden aan: info@mkagroep.nl

MKA groep berekent standaard voor een niet nagekomen afspraak € 56,13 exclusief BTW aan u door. Voor een niet nagekomen afspraak voor sedatie- of OK-ingreep brengen wij € 254,18 exclusief BTW in rekening.
 

Indien u een openstaande rekening heeft bij MKA groep zijn wij genoodzaakt in beginsel alleen een nieuwe (vervolg)afspraak in te plannen als u de openstaande rekening(en) heeft voldaan.

MKA groep streeft er continu naar de wachttijden voor uw eerste afspraak met de kaakchirurg zo kort mogelijk te houden. Mochten wachttijden oplopen, dan plannen wij extra spreekuren.  Een overzicht van de gemiddelde wachttijden vindt u hier.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. 

Uw afspraak bij de kaakchirurg

Tijdens uw eerste afspraak stelt de kaakchirurg u enkele vragen en kan er een lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Vaak is het noodzakelijk om dan ook een röntgenfoto te maken. Vervolgens bespreekt de kaakchirurg de medische oplossing voor uw klachten, ook geeft hij meer informatie over uw behandeling. Mocht er tijdens deze afspraak genoeg tijd zijn om u te behandelen, dan zal de kaakchirurg dit ook voorstellen. Uiteraard ligt de keuze altijd bij u en bepaalt u zelf of u de behandeling wilt doorzetten.

Vaak komt u na het eerste consult terug bij de kaakchirurg voor een vervolgonderzoek of een medische ingreep. Deze medische ingreep kan poliklinisch of klinisch worden uitgevoerd. Dit hangt af van de ingreep en of deze onder plaatselijke verdoving of onder narcose gebeurt.

Een poliklinische behandeling is een behandeling die zonder verdoving of onder plaatselijke verdoving plaatsvindt. Voor de meeste poliklinische behandelingen kunt u terecht op al onze locaties.
Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de secretaresse aan de balie. Zij wijst u de wachtruimte, waar één van onze assistentes u zal ophalen. Bij een poliklinische behandeling mag u dezelfde dag nog naar huis.

 

Bij een dagbehandeling wordt u voor maximaal één dag opgenomen. In het geval van een klinische opname verblijft u meestal 2 tot 3 dagen. 
Voordat uw ingreep kan plaatsvinden onder narcose/sedatie, zijn er voorbereidingen nodig. Allereerst vult u een preoperatieve vragenlijst in voor uw operatie. In deze vragenlijst stellen wij u vragen over uw gezondheid, welke medicijnen u gebruikt en of u ergens allergisch op reageert. De ingevulde vragenlijst wordt samen met uw medisch dossier bekeken door de anesthesioloog. Bij onduidelijkheden of verdere vragen neemt hij/zij contact met u op. Twee dagen voor de ingreep onder narcose/sedatie belt de medisch secretaresse om het precieze tijdstip van uw afspraak te bevestigen.

Het is belangrijk dat u voor uw operatie  "nuchter" bent. Dit betekent dat u zich heeft gehouden aan bepaalde voorschriften voor het innemen van voedsel en drank. Deze voorschriften heeft u ontvangen bij uw bevestiging, maar kunt u ook hier teruglezen.

Soms is het noodzakelijk om een controle afspraak te maken bij de kaakchirurg waardoor u behandeld bent. Deze afspraak wordt normaliter direct na uw afspraak gemaakt bij de secretaresse.

Tijdens de controle bespreekt u het resultaat van de ingreep. Hierbij heeft u de ruimte om aan te geven of u tevreden bent met het resultaat. Daarnaast zal ook de kaakchirurg aangeven of hij het resultaat voldoende vindt.

Nazorg is minstens zo belangrijk als het vooronderzoek en de behandeling. Na een behandeling ontvangt u een folder van de assistente, waarin u adviezen vindt over hygiëne, mogelijke complicaties, telefoonnummers in het geval van vragen en/of klachten etc.

In enkele gevallen belt de assistente u de dag na de behandeling op en stelt u enkele vragen over de behandeling of ingreep. Deze informatie wordt geregistreerd in het elektronisch patiënten dossier.  Wij horen graag van u hoe u de behandeling bij MKA groep heeft ervaren. Dit is voor ons belangrijke informatie om onze zorg continu te blijven verbeteren. Wij vinden het fijn om te weten wat we goed doen, maar ook verbeterpunten zijn voor ons zeer bruikbare informatie. Uw ervaring met MKA groep deelt u met ons via het formulier patiënttevredenheid.

Mocht er na uw ingreep een complicatie voordoen waarvoor u acute zorg nodig heeft, dan is dit mogelijk. U neemt contact op met het algemene nummer 088 - 190 190 1 en geeft duidelijk aan dat het om nabezwaren gaat. U wordt doorverbonden met de medisch secretaresse.

Bij een spoedgeval buiten openingstijden, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene nummer 088 - 190 190 1. Er wordt u gevraagd aan de lijn te blijven. Vervolgens kunt u een keuze maken voor de regio waarin u woonachtig bent. U wordt dan doorverbonden naar:

Regio Zeeland --> ADRZ Goes
Regio Zeeuws-Vlaanderen --> Zorgsaam ziekenhuis De Honte
Regio West-Brabant --> Amphia Ziekenhuis Breda
Regio Rotterdam --> Franciscus Ziekenhuis Rotterdam
Regio Gelderland --> Slingeland Ziekenhuis Doetinchem