Op deze pagina vindt u een overzicht van vragen die onze patiënten vaak stellen. Mocht uw vraag er niet tussen zitten, neemt u dan contact op met ons patiënt contact centrum via 088  190 190 1 (lokaal tarief) of info@mkagroep.nl. Zij staan op werkdagen voor u klaar tussen 08.00 en 17.00 uur.

Kaakchirurgische behandelingen zijn medisch specialistische behandelingen die over het algemeen vallen onder de verzekerde basiszorg en dus vergoed worden vanuit de basisverzekering.                      

Met de basisverzekering gaat het eigen risico gepaard. De eerste € 385,- aan zorgkosten zijn voor uw eigen rekening. Als u gekozen heeft voor een vrijwillig eigen risico zullen deze kosten hoger zijn.

Behandelingen betreffende de plaatsing van implantaten vormen een uitzondering hierop; deze vallen veelal niet onder de basiszorg. 

U kunt deze behandelingen eventueel (deels) vergoed krijgen vanuit een aanvullende tandartsverzekering. Of u deze kosten deels of geheel vergoed krijgt is afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

Lees meer over zorgverzekeraars en vergoedingen.

Bekijk het overzicht van zorgverzekeraars waarmee MKA groep een contract heeft. Daarnaast wordt u uitgelegd hoe de vergoeding in zijn werk gaat. Lees dit nauwkeurig. Het is belangrijk dat u als patiënt goed bent geïnformeerd.

U kunt een afspraak maken voor een kaakchirurgische behandeling door ons patiënt contact centrum te bellen via telefoonnummer 088 – 190 190 1 (lokaaltarief). Onze medewerkers staan hier voor u klaar op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur.

Voor de vergoeding van de kaakchirurgische behandeling door uw zorgverzekeraar, is het belangrijk dat u altijd in het bezit bent van een “verwijsbrief”. Deze verwijsbrief wordt uitgeschreven door uw huisarts, tandarts of medisch specialist. Neem deze verwijsbrief de eerste keer dat u voor uw behandeling naar MKA groep komt, mee.

MKA groep bezit het keurmerk van Zelfstandige Klinieke Nederland (ZKN). Voor dit keurmerk wordt het kwaliteitssysteem van onze locaties jaarlijks getoetst op de bestaande wet- en regelgeving en de criteria die ZKN zelf stelt aan hoogwaardige patiëntenzorg. Dat betekent naast kwalitatief hoogwaardige medische zorg ook korte wachttijden en een efficiënte en persoonlijke medische behandeling. MKA groep publiceert jaarlijks een rapportage over de geleverde kwaliteit in het kwaliteitsjaarverslag. Dit verslag is inzichtelijk voor al onze stakeholders, waaronder patiënten, medewerkers, verwijzers en zorgverzekeraars. Lees meer over ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid.

De locaties van MKA groep zijn zelfstandige behandelcentra (ZBC’s). Deze zijn opgezet in een zogenaamde “publiek-private” samenwerking. Hierdoor is een maatschappelijke, maar ook zeer ondernemende zorgorganisatie ontstaan.
Lees meer over MKA groep als organisatie.

Afspraken kunnen uiterlijk 24 uur voor de afspraak/ behandeling kosteloos worden geannuleerd worden.
Hiervoor belt u met ons algemene nummer 088-190 190 1

Bij het niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt MKA groep zich het recht voor de gereserveerde tijd kosten in rekening te brengen. Wanneer een patiënt afwezig is, staat een behandelkamer leeg. Er staat een team klaar, dat in deze tijd geen zorg kan verlenen. Dit kost de praktijk veel geld. Daarnaast hadden we graag een andere patiënt van dienst willen zijn. Dit is conform de richtlijnen van de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde).
Mocht MKA groep vanwege weekend of feestdagen gesloten zijn, dan kunt u bij uitzondering een e-mail zenden aan: info@mkagroep.nl

MKA groep berekent voor een niet nagekomen afspraak minimaal € 53,00 aan u door.

Indien u een openstaande rekening heeft bij MKA groep zijn wij genoodzaakt in beginsel alleen een nieuwe (vervolg)afspraak in te plannen als u de openstaande rekening(en) heeft voldaan.