Komt u bij MKA groep voor een behandeling uit de aanvullende verzekering, tandimplantaten (ketenzorg of het reguliere traject) ? U betaalt in dit geval het resterende, niet vergoede percentage zelf.

Eigen risico

In 2022 betaalt u de eerste €385 van zorgkosten uit het basispakket zelf. Dit betreft het "eigen risico". De overheid heeft dat bedrag bepaald. De kosten van onder andere een bezoek aan de huisarts, huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg en wijkverpleging tellen niet mee voor het eigen risico. U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Het verplichte eigen risico kunt u ophogen met €100, €200, €300, €400 en €500. U krijgt daarvoor van uw zorgverzekeraar een korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering.

Gecontracteerde verzekeraarsPrijzen & vergoedingen