Dr. R.H.K. Batenburg
Cijfer 8.8 Bekijk beoordelingen

Dr. R.H.K. Batenburg

Kaakchirurg Zeeland
BIG-registratie(s)
59019824302

 

Kaakchirurg Rutger Batenburg studeerde Tandheelkunde (voltooid in 1989) in Utrecht en Groningen. Zijn specialistenopleiding tot kaakchirurg (voltooid in 1995) vond plaats in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Van 1995 tot 1999 werkte hij als staflid in het UMCG en gaf hij onderwijs aan studenten kaakchirurgie en kaakchirurgen in opleiding. Daarnaast deed hij wetenschappelijk onderzoek in de implantologie, waar hij in 1998 is gepromoveerd met het proefschrift 'Implants Supporting Mandibular Overdentures'. Verder schreef hij 29 wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften en is hij co-auteur van diverse studieboeken.

Zijn vakinhoudelijke aandachtsgebied is de implantologie en alle hieraan gerelateerde ingrepen. Rutger Batenburg is sinds januari 1999 werkzaam als kaakchirurg in het ADRZ in Zeeland. Hij is mede initiatiefnemer en oprichter van het zelfstandig behandelcentrum (2006). Sinds de oprichting (januari 2012) is hij tevens medisch directeur van MKA groep. 

 

Rutger Batenburg is werkzaam op de locaties Poelendaelesingel Middelburg, Victoria Kliniek in Zierikzee en ADRZ in Goes.

Kaakchirurg

Een kaakchirurg is een arts die afwijkingen in en rondom de mond, het aangezicht en de hals behandelt. Verstandskiezen, ontstekingen en kaakgewrichtsafwijkingen zijn voorbeelden van vakgebieden waar een kaakchirurg zich mee bezig houdt. De kaakchirurg bezit naast een tandartsdiploma ook een artsdiploma. Het werkterrein van de kaakchirurg bevindt zich namelijk op het raakvlak van de tandheelkunde en de geneeskunde.